Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Θεραπευτικό Πλαίσιο
Ως Θεραπευτικό ορίζουμε το «πλαίσιο» μέσα στο οποίο διεξάγεται η ψυχοθεραπευτική πορεία και θεμελιώνεται η θεραπευτική σχέση. Το θεραπευτικό πλαίσιο διέπουν κάποιοι «κανόνες» που συνθέτουν το «θεραπευτικό συμβόλαιο». 

Στο αρχικό στάδιο της συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης, τα μέλη οφείλουν να ενημερώνουν τους θεραπευόμενους προφορικά ή και γραπτά για τους όρους του θεραπευτικού συμβολαίου και συγκεκριμένα για τις βασικές αρχές της προσέγγισης και της συγκεκριμένης θεραπείας που προτείνουν. 

Οι «όροι» του συμβολαίου εμπεριέχουν τους πρακτικούς τρόπους λειτουργίας της θεραπευτικής διαδικασίας (χώρος, χρόνος, αμοιβή) και υπογραμμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της θεραπευτικής σχέσεις (συνέπεια, ειλικρίνεια, απόρρητο).

Τέλος οριοθετούν τους ρόλους μεταξύ αναλυτή-αναλυόμενου. Ταυτόχρονα όμως οι όροι αυτοί εμπεριέχουν και συμβολική σημασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου